Isums 8

Trappstegsgavel

Under det gamla köksgolvet på Isums finns en medeltida källare. Tack vare den och ett par nyligen funna malstenar, finns anledning att tro att människor har bott på den här platsen sedan stenåldern.
Några av de fynd som gjorts av Staffan, Byggnadsvårdslinjen på Gotland och Atlingbo socken är att man på gården tog hjälp av munkarna i Romakloster, som lärde ut att odla i våtmarker. Enligt kartor från sekelskiftet 1700 fanns redan då ett gult hus med trappstegsgavel inritad där gården ligger. År 1653 byggdes en vattensåg här, som var i bruk till 1850-talet.

Gästgiveri

Minst tre kvarnar har funnits genom åren, varav bara en är kvar. Under 1700-talet till 1846 levde en av de mest förmögna och inflytelserika familjerna på ön, släkten Göransson på Isums.
Mellan 1832 till 1884 bedrevs gästgiveri i gammelhuset. I den nedre salen, där vi idag serverar middagar, finns takmålningar från mitten till slutet av 1600-talet samt rokokoornament från 1700-talet. Köpmansfamiljen Wolter från Visby ägde Isums från 1847 till 1950-talet och det var då gammelhuset fick plåttak samt nya rumsindelningar på nedre våningen.

Fest på Isums - rosa fatolj_isums
kvarn_isums

Folkhögskola

1876 – 1881 uppläts Wolters fyra rum på övervåningen till första folkhögskolan på Gotland, en av de första åtta i Sverige. Sedan flyttade den till Lövsta och blev lantbruksskola i Romakloster. Familjen var mycket driftig, de stödde järnvägen genom Isums, men vägrade klokt utdikning av sin våtmark. Vid sekelskiftet 1800/1900 revs den gamla 1600-tals flygeln med brygghus och en ny uppfördes. Den sista änkan Wolter gifte om sig med gårdsförvaltaren Boberg.

K-märkt

Gammelhuset är idag K-märkt sedan 2001. Huset och gården har varsamt renoverats i flera omgångar både privat och med statligt stöd, samt haft renoveringsprojekt under Högskolans byggnadsvårdlinje 1999 – 2000. År 1998 påbörjades renoveringen av husets ytterfasader, färgsättning, tegeltak, eldstäder renoverades och innertak konserverades. Rumsindelningen från 1600-talet återställdes. År 2020 övertog Staffan Laurins äldste son Daniel och hans fru Marie gården. Tillsammans skriver vi nu en helt ny historia på Isums.

Isums 12 - norrgavel_gammelhuset_isums
Isums 13 - kaffe_foto