Galleri Isums

IsumsGalleri_StaffanLena

Staffan Laurin

Staffan Laurin är född I Mästerby på Gotland 1948. Började som 14-åring som keramiker i Etelhems krukmakeri hos Egil Solberg. Flyttade till Stockholm och bildade familj redan som 19-åring på Munsö/Ekerö. Utbildningskurser i Gerleborgskolan.
Staffan är målare och skulptör och har stor erfarenhet av olika material som brukas i projekt och i de sammanhang som kan uppstå. Staffan har varit lärare på Grundis i Münschenbryggeriet och i Gotlands Konstskola 1988- 2017.

1965 ”Unga Tecknare ” på National Museum. (Inköpt av Nat. Mus. samt av Gustav II Adolf). Sedan samlingsutställningar ex. Baltic Sculptue93/Genius Loci (där projektledare för Gotlandskonstnärerna med Hanna Stahle, Eva Mozard) och separata utställningar, t.ex. Ekebyhovsslott Ekerö 1970, Motala Konsthall, Sveagalleriet och Konstnärshuset i Stockholm.

Under omfattande resor runt i världen är Staffan tillsammans med Helena Andreeff Laurin verksam med utställningar och projekt t.ex. i Frankrike/Bretagne ”Eurosculpture 94”, Tyskland/Berlin, Turkiet (bl.a. i organisation för gatu- och flyktingbarn), Indien (studier inför projektet Nyteks på Gotl.) Laos/utveckling av Ban Chan krukmakarby 2008-2023, Thailand/Univ. Khon Kaen/keramik och Samoa som ”Artist-in-Residence” sedan 2016.

Helena Andreeff Laurin

Dotter till skulptören Elsie Dahlberg i Stockholm. Skulptur, måleri och grafik på Konstfacksskolan 1960-65.  Till Gotland 1980 efter omfattande arbetsresor i världen. Bor på Isums i Atlingbo gift med konstnären Staffan Laurin.

Startade med på Unga tecknare/Nat. Mus. Sthlm 1965-67 och därefter åtskilliga samlingsutställningar i Sverige och utomlands, samt började med separatutställningar bl.a. på Norrköpings Museum 1969. Flera stipendier och offentliga arbeten.

Byggde upp ett ”hantverkscenter” och undervisade i Buchanan, Liberia 1970-71. Startade med målaren Örjan Ringbom Gotlands Konstskola 1985, som 1986-88 installerades ovan Grafikgruppens Visby verkstad. Medlem bl.a. i Grafikgruppen Visby sedan 1986, Konstnärernas Riksorganisation, Svenska Konstnärers Förening. Engagerad i f.d. föreningen Nyteks/Nya Tekniker för Keramisk Skulptur 2008 2011. (se verket Båk på Strandpromenaden i Visby)

Samordnande konstkonsult för Visby Lasarett 1987-1998 (med Eva Trolin, Marianne Korsman, Christer Jonson). Projektledare (med Jan Brunius/konstmuseet, Johan Pousette) för ”Baltic Sculpture 93”.

www.skulptorforbundet.se 
www.grafikgruppen.se

Kontakt
Staffan Laurin 072-881 14 75
Helena Andreef Laurin 070-329 63 63
helena.andreeff@gmail.com
spirithouse_webb
Morgonflykt_webb
Blått landskap_webb
den mörka_webb
Stimmet vänder_webb
ettbrööl-utsatta_webb2

Årets utställning

Elsie Dahlberg

Stark kvinnlig skulptör

Elsie Dahlberg avled 88 år gammal 27 januari 2005.
Med Elsie Dahlbergs bortgång försvann en av svensk skulpturs kvinnliga förebilder. Intresserad och smittande optimistisk hade hon alltid ett vänligt och klokt ord att trösta oss yngre skulptörer med när konstklimatet blev alltför hårt. Hon visade genom sin tillförsikt och sitt mod, sin självklara rätt att ta plats i konstlivet som kvinna och skulptör. Och vem minns inte de ibland hårresande historier hon berättade, om de villkor en ung kvinnlig skulptörelev fick utstå under den tiden på Konstakademien. Trots hennes spröda gestalt kunde få mäta sig med hennes styrka och envishet; jag tänker framför allt på den gången vi besökte henne ute i ateljén i Åkersberga, som åttioåring stod hon där i fullt arbete med en trycklufthammare på en stor sten, en galjonsfigur.

 

 

Skiftande material

Elsie föddes 1916 i Stockholm och fick sin utbildning vid Konstfackskolan och senare på Konstakademien. Resor i Europa, Egypten, Mexiko och New York gav idéer. Hennes formspråk var volymfasta skulpturer, kroppar i rörelse och stillhet i olika situationer. I början kvinnor och barn.

Spänning och dramatik utmärker hennes psykologiska porträtt, som speglar hennes sammansatta liv. Mest utmärkande är motiven inspirerade av kust och hav. Elsie var en inbiten seglare och bland hennes verk finns former av skepp, galjonsfigurer, raukar, etcetera. Materialen har skiftat, för att förstärka uttrycket i utsmyckningsuppdragen; terrakotta, stengods, brons, grovhugget trä och sten.

Bland hennes offentliga verk syns skulpturgruppen vid Finn Malmgrens plan, Rosenlund i Stockholm, Löwenströmska sjukhuset, Malmbergets sporthall. Hon har gjort bronsgrupper i Vetlanda, Mjölby, samt skulpturer i Kalmar, Hallsberg och Domänverket i Falun. Dessutom i skolor, sjukhusentréer, lekplatser och utomhusmiljöer runt om i kommuner och landsting i hela landet. Hon har emottagit flera stora stipendier och honnörspriser.

 

Kvinnlig pionjär

Elsie var en engagerad förespråkare för konstnärers betydelse i samhället. Inte endast som utövare utan även som livsåskådare och levnadskonstnär i vårt materialistiska samhälle. Hon var dessutom en av grundarna till Skulptörförbundet. Hon var tidigt drivande i Svenska Konstnärinnors Förening och den första kvinnliga ordföranden i Svenska Konstnärers Förening i Konstnärshuset på Smålandsgatan under tidigt 70-tal, samt ensam kvinnlig styrelseledamot i 20 år i Konstnärernas Hjälpfond såsom viceordförande.

Ofta var hon en debattör under fackföreningsmöten i konstnärskåren.

Elsie har utställt ut i hela landet. De senaste separatutställningarna hade hon på Konstnärshuset 1996 och på Länsmansgården i Åkersberga 2001.

Under de senaste åren hade hon hjälp i verksamhet och uppsättningar av sin dotter skulptören Helena Andreeff Laurin.

 

 

ElsieDahlberg_Galleri_Isums_3
ElsieDahlberg_Galleri_Isums_2
ElsieDahlberg_Galleri_Isums_1
ElsieDahlberg_Galleri_Isums_6
ElsieDahlberg_Galleri_Isums_4
ElsieDahlberg_Galleri_Isums_5